საყურე "მირკანი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 140
საყურე "მირკანი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 140
კულონი "სამყარო"
GEL 150 GEL170
საყურე "სელენე" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 150 GEL160
საყურე "შობის ვარსკვლავი", ლურჯი, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 170 GEL190
სამაჯური "შავი კუ"
GEL 180 GEL200
კულონი "სამყარო"
GEL 180
სამაჯური "ლურჯი ეიფორია"
GEL 200 GEL220
საყურე "ორნამენტი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 200 GEL220
სამაჯური "ნამი"
GEL 200 GEL220
საყურე "სელენე" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 200 GEL210
საყურე "სამუმი" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 200
სამაჯური "ნურია"
GEL 220
სამაჯური და საყურე, კომპლექტი "ავაზა"
GEL 230 GEL260
სამაჯური "შობის ვარსკვლავი"
GEL 240 GEL260
სამაჯური "ნურია", ოქსიდირებული
GEL 240
სამაჯური "შობის ვარსკვლავი"
GEL 240
სამაჯური და ბეჭედი, კომპლექტი "შავი კუ"
GEL 250 GEL270
ბეჭედი "სამყარო"
GEL 250 GEL270
სამაჯური "ვივაი"
GEL 260
სამაჯური "სელენე"
GEL 260
ბეჭედი და საყურე, კომპლექტი "შობის ვარსკვლავი"
GEL 280 GEL330
საყურე და კულონი, კომპლექტი "ორნამენტი"
GEL 290 GEL330
ბეჭედი "სამყარო", ლურჯი
GEL 290 GEL320