საყურე "ნურია" გრანულირებული ყუნწით
GEL 100 GEL110
საყურე "ნურია" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 100 GEL110
საყურე "ყვავილი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 100 GEL110
საყურე "ღილკილო" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 100 GEL110
"ნაზარეველი" - მედალიონი
GEL 100 GEL115
საყურე "ნამი", ცირკონის თვალით, გრანულირებული ყუნწით
GEL 100 GEL110
საყურე "ლურჯი ოვალი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 110 GEL120
საყურე "ღილკილო" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 110 GEL120
ბეჭედი & საპიჯაკე "ფერადი საქართველო"
GEL 115
ბეჭედი & საპიჯაკე "მეწამული საქართველო"
GEL 115
ბეჭედი & საპიჯაკე "ლურჯი საქართველო"
GEL 115
ბეჭედი "შობის ვარსკვლავი"
GEL 115 GEL130
საყურე "ნურია" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 115 GEL120
"ნაზარეველი" - მედალიონი,ფერის გარეშე
GEL 115
ბეჭედი "ვივაი"
GEL 120 GEL130
საყურე "ცრემლი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 120 GEL130
ბეჭედი "ცრემლი"
GEL 120 GEL130
საყურე-ჭიკარტი "მირკანი"
GEL 120
საყურე "ვივაი"
GEL 130 GEL140
საყურე "ცრემლი" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 130 GEL140
ბეჭედი "მირკანი"
GEL 130
მედალიონი წმ.გიორგი, ჯაჭვით
GEL 135
სამაჯური "მწვანე ვერტიკალი"
GEL 140
საყურე "მირკანი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 140