ბეჭედი "ორნამენტი"
GEL 220
საყურე "ორნამენტი" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 300