კულონი "ვერტიკალი"
GEL 42
კულონი "ნამი", ცირკონის თვალით
GEL 45
კულონი "შობის ვარსკვლავი"
GEL 70
საყურე "ვერტიკალი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 90 GEL100
საყურე "ვერტიკალი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 90 GEL100
საყურე "ნამი", ცირკონის თვალით, გრანულირებული ყუნწით
GEL 100 GEL110
კულონი "სამყარო"
GEL 180
საყურე "სამუმი" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 200
სამაჯური "შობის ვარსკვლავი"
GEL 240