კულონი "მირკანი"
GEL 70
საყურე-ჭიკარტი "მირკანი"
GEL 120
ბეჭედი "მირკანი"
GEL 130
საყურე "მირკანი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 140
საყურე "მირკანი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 140