კულონი "მირკანი"
GEL 70
ბეჭედი "მირკანი"
GEL 110 GEL120
საყურე-ჭიკარტი "მირკანი"
GEL 118 GEL125
საყურე "მირკანი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 140 GEL150
საყურე "მირკანი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 150