საპიჯაკე "საქართველოს რუკა", რუხი
GEL 45
მედალიონი წმ.გიორგი, ჯაჭვის გარეშე
GEL 80
მედალიონი წმ.გიორგი, ოქსიდირებული, ჯაჭვის გარეშე
GEL 85
"ნაზარეველი" - მედალიონი
GEL 100 GEL115
"ნაზარეველი" - მედალიონი,ფერის გარეშე
GEL 115
მედალიონი წმ.გიორგი, ჯაჭვით
GEL 135