კულონი "ნურია"
GEL 55
საყურე "ნურია", ცვარნამის ყუნწით
GEL 110
საყურე "ნურია", ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 120
სამაჯური "ნურია", ცვრანამის ჩანართებით
GEL 220