საყურე "მწვანე ვერტიკალი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 90
საყურე-ჭიკარტი "ლურჯი ოვალი"
GEL 95 GEL100
საყურე "მწვანე ეიფორია" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 95 GEL110
საყურე-ჭიკარტი "ნურია"
GEL 95 GEL100
საყურე "ყვავილი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 100 GEL110
საყურე "ნურია" გრანულირებული ყუნწით
GEL 100 GEL110
საყურე "ღილკილო" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 100 GEL110
საყურე "ნურია" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 100 GEL110
საყურე "ლურჯი ოვალი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 110 GEL120
საყურე "ღილკილო" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 110 GEL120
ბეჭედი "შობის ვარსკვლავი"
GEL 115 GEL130
საყურე "ნურია" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 115 GEL120
ბეჭედი "ცრემლი"
GEL 120 GEL130
საყურე "ცრემლი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 120 GEL130
ბეჭედი "ვივაი"
GEL 120 GEL130
საყურე "ცრემლი" ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 130 GEL140
საყურე "ვივაი"
GEL 130 GEL140
საყურე "მირკანი" გრანულირებული ყუნწით
GEL 140
სამაჯური "მწვანე ვერტიკალი"
GEL 140
კულონი "სამყარო"
GEL 150 GEL170
საყურე "სელენე" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 150 GEL160
საყურე "შობის ვარსკვლავი", ლურჯი, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 170 GEL190
სამაჯური "შავი კუ"
GEL 180 GEL200
სამაჯური "ლურჯი ეიფორია"
GEL 200 GEL220