კულონი "პეპელა"
GEL 30 GEL35
კულონი "ბროწეული"
GEL 30 GEL35
კულონი "გული"
GEL 35
კულონი "მწვანე ვერტიკალი"
GEL 45 GEL50
კულონი "ღიღილო"
GEL 45 GEL50
კულონი "ლურჯი ოვალი"
GEL 50 GEL60
კულონი "ნურია"
GEL 50 GEL60
კულონი "ყვავილი"
GEL 50 GEL60
საყურე "გული", ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 55 GEL60
საყურე "პეპელა" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 60
კულონი "ცრემლი"
GEL 60 GEL70
კულონი "ნურია"
GEL 60
საყურე "ბროწეული" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 60
საყურე "გული", გრანულირებული ყუნწით
GEL 65 GEL70
საყურე "პეპელა" გრანულირებული ყუნწით
GEL 70
კულონი "შობის ვარსკვლავი"
GEL 70
საყურე "ბროწეული" გრანულირებული ყუნწით
GEL 70
Out of stock
ბეჭედი "ყვავილი"
GEL 80 GEL100
ბეჭედი "ლურჯი ეიფორია"
GEL 80 GEL90
კულონი "სელენე"
GEL 80 GEL90
საყურე -ჭიკარტი "ლურჯი ეიფორია"
GEL 80 GEL100
ბეჭედი "მწვანე ეიფორია"
GEL 80 GEL90
საყურე "ყინულის დედოფალი" გრანულირებული ჩანართით
GEL 80 GEL90
კულონი "ვივაი"
GEL 90 GEL100