კულონი "გული"
GEL 29 GEL35
კულონი "პეპელა"
GEL 30 GEL35
კულონი "ბროწეული"
GEL 30 GEL35
კულონი "მწვანე ვერტიკალი"
GEL 40 GEL50
კულონი "ღიღილო"
GEL 40 GEL50
კულონი "ყვავილი"
GEL 45 GEL50
კულონი "ლურჯი ოვალი"
GEL 50 GEL60
კულონი "ნურია"
GEL 50 GEL60
საყურე "გული", ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 50 GEL60
საყურე "პეპელა" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 55 GEL60
საყურე "ბროწეული" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 55 GEL60
საყურე "გული", გრანულირებული ყუნწით
GEL 55 GEL70
კულონი "ცრემლი"
GEL 60 GEL70
საყურე "პეპელა" გრანულირებული ყუნწით
GEL 60 GEL70
კულონი "ნურია"
GEL 60
კულონი "შობის ვარსკვლავი"
GEL 60 GEL70
საყურე "ბროწეული" გრანულირებული ყუნწით
GEL 60 GEL70
ბეჭედი "ლურჯი ეიფორია"
GEL 70 GEL90
საყურე "მწვანე ვერტიკალი" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 70 GEL80
ბეჭედი "მწვანე ეიფორია"
GEL 70 GEL90
საყურე "ღილკილო" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 70 GEL90
საყურე "ყინულის დედოფალი" გრანულირებული ჩანართით
GEL 70 GEL100
საყურე-ჭიკარტი "ლურჯი ოვალი"
GEL 75 GEL90
საყურე "ნურია" გრანულირებული ყუნწით
GEL 80 GEL100